Föreningen bildades den 24 februari 1967 varvid föreningens stadgar fastställdes.